Εκπαίδευση αυτοθεραπείας SU JOKΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SU JOK

Εκπαιδευτική ύλη

Κύκλος Α

⇒ Συστήματα αντιστοιχίας ανθρώπου - χεριού Su Jok
⇒ Συστήματα αντιστοιχίας ανθρώπου - ποδιού Su Jok
⇒ Ανίχνευση σημείων θεραπείας
⇒ Θεραπευτική προσέγγιση & πρακτικές εφαρμογές στα συστήματα αντιστοιχίας Su Jok
⇒ Σποροθεραπεία: Αρχές και εφαρμογή
⇒ Βελονισμός στα συστήματα αντιστοιχίας Su Jok
⇒ Μαγνητοθεραπεία
⇒ Μασάζ στα συστήματα αντιστοιχίας Su Jok
⇒ Μόξα στα συστήματα αντιστοιχίας Su Jok
⇒ Πρώτες βοήθειες βασισμένες στο Su Jok
⇒ Βασική ενεργειακή θεραπεία

Κύκλος Β

⇒ Θεωρία των 5 πρωταρχικών στοιχείων
⇒ Στοιχεία θεωρίας Yin/Yang
⇒ Θεραπεία ενεργειακής ροής
⇒ Κανάλια ροής ενέργειας
⇒ Διαχείριση ροής ενέργειας με τη χρήση μαγνητών
⇒ Διαχείριση της ροής ενέργειας με μίνι βελόνες
⇒ Διαχείριση ροής ενέργειας με τα δάκτυλα
⇒ Χρωματοθεραπεία


  • Εναλλακτική θεραπεία

  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων

  • Εκμάθηση της τεχνικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου