Μαθήματα Su Jok στα Χανιά (Σεπτέμβριος 2016)

Νέος κύκλος μαθημάτων εναλλακτικής θεραπείας Su Jok ξεκινά στα τέλη Σεπτεμβρίου στα Χανιά
Νέος κύκλος μαθημάτων εναλλακτικής θεραπείας Su Jok ξεκινά στα τέλη Σεπτεμβρίου στα Χανιά, με την εγκυρότητα και την εμπειρία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια".

Η εκπαίδευση στη μέθοδο θεραπείας Su Jok περιλαμβάνει φοίτηση 50 ωρών, κατανεμημένες σε εβδομαδιαία μαθήματα.

Στόχος είναι όχι η απλή, σεμιναριακού τύπου παρουσίαση της μεθόδου, αλλά η ουσιαστική κατάρτιση στο Su Jok, όπου θα δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Στο τέλος των μαθημάτων, κατόπιν εξέτασης, παρέχεται πιστοποίηση από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού NOCN.

Έναρξη: Τέλη Σεπτεμβρίου
Κύκλος μαθημάτων: 50 ώρες

- Έμπειροι καθηγητές
- Ολοκληρωμένη ύλη
- Επαγγελματική κατάρτιση
- Με την πιστοποίηση του αναγνωρισμένου φορέα NOCN

Συνοπτική ύλη μαθημάτων:

Α Κύκλος: Συστήματα αντιστοιχίας, θεωρία και πρακτική
Β Κύκλος: Ενεργειακή θεραπεία - κανάλια ροής ενέργειας, θεωρία και πρακτική

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια" για εγγραφές / πληροφορίες:

⇒ 28250 41114

⇒ 697 65 25 635

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου