Μαθήματα Su Jok στα Χανιά (Μάρτιος 2017)

Νέος κύκλος μαθημάτων εναλλακτικής θεραπείας Su Jok ξεκινά στις 6 Μαρτίου στα Χανιά
Νέος κύκλος μαθημάτων εναλλακτικής θεραπείας Su Jok ξεκινά στις 6 Μαρτίου στα Χανιά, με την εγκυρότητα και την εμπειρία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια".

Η εκπαίδευση στη μέθοδο θεραπείας Su Jok περιλαμβάνει φοίτηση 54 ωρών, κατανεμημένες σε εβδομαδιαία μαθήματα.

Στόχος είναι όχι η απλή, σεμιναριακού τύπου παρουσίαση της μεθόδου, αλλά η ουσιαστική κατάρτιση στο Su Jok, όπου θα δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Στο τέλος των μαθημάτων, κατόπιν εξέτασης, παρέχεται πιστοποίηση από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού NOCN.

Αντικείμενο: Νέος κύκλος μαθημάτων εναλλακτικής θεραπείας Su Jok
Φορέας: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια"
Έναρξη: 6 Μαρτίου
Κύκλος μαθημάτων: 54 ώρες

➦ Έμπειροι καθηγητές
➦ Ολοκληρωμένη ύλη
➦ Επαγγελματική κατάρτιση
➦ Με την πιστοποίηση του αναγνωρισμένου φορέα NOCN

Συνοπτική ύλη μαθημάτων

➤ Α Κύκλος: Συστήματα αντιστοιχίας, θεωρία και πρακτική
➤ Β Κύκλος: Ενεργειακή θεραπεία - κανάλια ροής ενέργειας, θεωρία και πρακτική

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια" για εγγραφές / πληροφορίες:

📞 28250 41114

📞 697 65 25 635

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου